Velkommen til Kulturelt Samråd Køge's Hjemmeside

Velkommen til vores hjemmeside

NYT: Efter repræsentantskabsmødet fortæller Kjøge Miniby om Danmarks måske største miniby. Der er p.t. 532 huse i formatet 1:10 af naturlig størrelse, og der er udbygningsplaner for de kommende år. Venneforeningen for Kjøge Miniby er en stor forening og har så mange medlemmer, at der er venteliste til arbejdsholdene. 

Kulturelt Samråd er vært med en lille forfriskning. 

Velkommen til vores hjemmeside

Foreningernes Dag i 2017: lørdag den 10. juni

Planlægningsmøde tirsdag den 18. juni, kl. 19.30 i Foredragssalen i Ølby.


Repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde mandag den 27. marts 2017, kl. 19.30 i Foredragssalen i Ølby  

 

Dagsorden ved repræsentantskabsmødet:

 

a.    Valg af dirigent og stemmetællere

b.   Formanden/bestyrelsen aflægger beretning

c.    Godkendelse af det reviderede regnskab

d.   Behandling af indkomne forslag

e.   Fastsættelse af kontingent

f.    Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

g.   Eventuelt

 

Ad a. Bestyrelsen indstiller Arne Ipsen

Ad b. Beretningen vil foreligge i en skriftlig stikordsberetning.

Ad c. Regnskabet lægges på hjemmesiden, når det er revideret.

Ad d. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet, og det tilsendes medlemmerne senest 8 dage før mødet.

Ad e. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr.

Ad f. Bestyrelsen blev sidste år udvidet til 7 personer. For en 2-årig periode valgtes Mogens Gammel Pedersen, Connie Hansen, Bendt Lundsbjerg.

Følgende har meldt deres udtræden af bestyrelsen: Hanne Kellberg og Uffe Lundgaard.  

For at valgreglerne kan følges skal Erik Andresen og Anne Jensen genvælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen foreslår, at det tilstræbes, at det bliver en bestyrelse på 7 medlemmer. D.v.s. at der skal vælges 2 personer yderligere til bestyrelsen.  

2 suppleanter vælges for en 1-årig periode. P.t. er Kirsten Svendsen suppleant.

Revisor/revisorsuppleant:  På valg er Bent Hansen og Grete Dinesen.

 

Foreningen er vært ved et efterfølgende lille traktement, og har inviteret en gæst.

 

Mvh Bestyrelsen

Kyndelmisse 2017 - Køge Kulturnat

Køge Kulturnat -Kyndelmisse i Køge.

Fredag den 3. februar var der Kulturnat i Køge (Kyndelmisse i Køge) med fællestemaet "Himmel og Hav".

Kulturelt Samråd benyttede igen Sct. Nicolai Skole Syd, Gymnastiksalen og Samlingssalen.

I Samlingssalen var der kortræning fra kl. 16 – 19, blot afbrudt af fakkeloptog og Åbningsceremoni. (kl. 18.00 - 18.20).

Kl. 19 var der korkoncert med 3 børnekor fra Borup Skole, og kl. 20 synger DaCapo-koret ”The Little Mermaid” et nyere korværk af John Høibye.

I Gymnastiksalen var der ”Varmestue” med kaffe/the fra kl. 19-22.

Af udstillinger/boder var der

1.       De unges originaltegningerne til plakatkonkurrencen

2.       2 af Kunst-rutens medlemmer udstillede

3.       Kjøge Miniby udstillede og arbejdede på et prøvehus.

4.       Skovbo kunstforening og Kulturforeningen i Skovbo (KIS) havde lavet plancheudstilling med nogle af årets større begivenheder. 

Og   

Venlig hilsen 

Mogens Gammel Pedersen

Nytårsudtalelse fra Kulturelt Samråd Køge

   

Kulturelt Samråd Køge har i 2016 været initiativtager eller skal vi sige været medarrangør af flere arrangementer i løbet af året, og samrådet har forsøgt at varetage de kulturelle foreningers interesser og synlighed på overordnet niveau.

 

ARRANGEMENTER

Et af Kulturelt Samråd Køges arbejdsopgaver er at være medarrangør af og initiativtager til større samlende begivenheder, som kan promovere de kulturelle foreninger i Køge Kommune. Der er p.t. 4 af slagsen hvert år.   

Kyndelmisse-aftenen i Køge er Køges kulturnat. På Sct. Nicolai Skole Syd kan de kulturelle foreninger vise, hvilke aktiviteter de arbejder med og give folk gode oplevelser. Åbningsceremonien med 200 korsangere foran KØS var og er en stor event, der kalder lys og glæde frem midt i den mørke og kolde vinter. Finn og Kirsten Jørgensens Kyndelmissesang er blevet en del af Køges kendetegn denne aften.

Foreningernes Dag, der nu afholdes i Køge Rådhusgård, er blevet en tradition med boder, musik og hyggeligt samvær. Foreningernes Dag er en stor og dejlig begivenhed, hvor mange foreninger er mødt op denne sommerlørdag. Hvert år drøftes hvilke muligheder, der er for at skabe fornyelse og øget synliggørelse af foreningerne. Det bliver vi nok nødt til at fortsætte med. Intet står stille.    

Spil og Syng Dansk i Borup Kulturhus, er en kæmpe begivenhed. De musicerende foreninger i Kulturelt Samråd Køge skaber liv og glæde med deres musik og sang, og så er der fællessang mange gange i løbet af aftenen. Konceptet i Borup er unikt i sin musikalske bredde, og folk kommer fra nær og fjern for at deltage. 

Der blev igen i år afholdt Kulturpas-arrangementer. Der er tale om, at foreningerne tilbyder skolebørn kulturelle oplevelser og viden, som er foreningernes specielle kompetenceområder. Kulturpas-projektet blev i 2014 tilsluttet EU-projekt, Culture-Guide-Project, der nu er ved sin afslutning, men som har været Kulturelt Samråds inspirator og tilmed været sponsor til nogle af arrangementerne i 2014 og 2015, og altså også nu i 2016. Køge Kommune har bistået projektet organisatorisk som økonomisk, hvilket vi er glade for.   

”Skolen i virkeligheden” er det nye site på Køge kommunens hjemmeside, hvor man kan se alle tilbuddene til skolerne. Der er en medarbejder tilknyttet ”Skolen i Virkeligheden”, som bistår med præsentationen. Det er en stor hjælp, som foreningerne bør benytte sig mere flittigt af.

 

INTERESSEVARETAGELSE

Kulturelt Samråd Køge har også som opgave at bistå medlemsforeningerne i at varetage deres interesser. 

Flere medlemsforeninger har acceptable lokaler, men mange har et større behov end der p.t. er mulighed for. Med et bedre lokale-udbud i Køge vil foreningerne kunne fungere mere optimalt til glæde for medlemmer og borgere i den udadrettede aktivitet.

Kulturelt Samråd har i et par år arbejdet på at få et forenings- og frivillighus op at stå. Det har ikke været en let opgave. Derfor har 9 foreninger stiftet et Foreningsråd for et fritids- og foreningshus i Køge.

Kulturelt Samråd og bl.a. Ældresagen har deltaget i 2 møder med Kulturafdelingen og Socialforvaltningen samt disses udvalgsformænd. Vi er ikke nået langt, men har talt sammen og blevet enige om at mødes med mellemrum og drøfte synspunkter om situationen.

Kulturelt Samråd har set på flere egnede huse/steder til forenings- og mødeaktiviteter, herunder set på muligheder for at skaffe midler til renovering og/eller en nødvendig ombygning af bygningerne.

Det er faktisk muligt for foreningerne at søge midler i ministerierne hertil, hvis kommunen også deltager på en eller anden måde, men der har ikke været givet tilsagn fra Køge kommune om at overveje denne mulighed. Desværre. 

Der er ikke tale om, at foreningshuset skal være et alternativ til et nyt kommunalt kulturhus eller Teaterbygningen. Vi er glade for Teaterbygningen og også for udsigten til et nyt kulturhus.

Af mulige lokaler skal nævnes, at Det Grønne Hus bliver ledigt i 2017 og kunne være base for de foreninger, som har behov for lokaler. Kulturelt Samråd fremsætter sin forhåbning for 2017 om, at Køge Kommune vil se positivt på denne mulighed. Kulturelt Samråd vil i hvert fald være behjælpelig med, at huset ikke bliver en tung arbejdsbyrde for forvaltningerne.

Som lovet i 2015 blev der atter afholdt førstehjælpskursus. Det er vigtigt for flere foreninger at kunne hjælpe sine medlemmer, hvis der skulle opstå uheld.

På et andet område, nemlig den ansvarspligtige forsikring, skal vi have afholdt kursus i 2017. Så snart en forening optræder som arbejdsgiver, eller leder og fordele arbejdet til et arrangement, skal foreningen være forsikret.

I Køge Kommune er der netop med udgangen af 2016 oprettet et Kultur- og Idrætsråd. Formanden for Kulturelt Samråd Køge er valgt til rådet. Det bliver spændende at se, om der kan blive så stor tillid til rådet, at det kan blive et arbejdende råd.  

Til sidst skal det nævnes, at Kulturelt Samråd Køge via landsforeningen for kulturelle samråd i DK har fået kontakter, som forhåbentlig kan give flere positive afkast til gavn for medlemsforeningerne. Via medlemskabet kan man bl.a. få rabat til kurser m.v. på Askov Højskole.

Danmarkssamfundet har i år givet Kulturelt Samråd Køge en dannebrogsfane, som vi med respekt vil benytte til de store begivenheder. Vi takker Danmarkssamfundet mange gange for den flotte donation.

 

Kulturelt Samråd Køge ønsker alle et godt nyt år.

 

 

Mogens Gammel Pedersen

Formand for Kulturelt Samråd Køge

Kyndelmisse i Køge, Køge kulturnat kommer til at hedde: 
  Køge Kulturnat - Kyndelmisse.
 
Temaet for Køge Kulturnat fredag den 3. februar 2017 bliver:

"HIMMEL OG HAV".

Kulturelt Samråd Køge håber, at vi fortsat vil være med og at dette kan foregå i Sct. Nicolai Skole Syd.

Tilmeld snarest muligt og helst inden 1. september.
Er der interesse for, at vi mødes og drøfter, hvordan det kan foregå, så vil jeg indkalde til et møde blandt de interesserede. 

mvh
Mogens Gammel Pedersen

FORENINGS-RÅD

Der blev den 12. april dannet et Foreningsråd med det formål af arbejde for og fremme dannelsen af et forenings-/frivillighus.
Indtil videre er der 10 deltagende foreninger. 

Mogens Gammel PedersenForeningernes Dag 2016 blev afholdt i Køge Rådhusgård.


MEDLEMSFORDELE - se her
Ny medlemsfordel. 
Foreninger se her:
Som medlem af Kulturelt Samråd Køge får din forening flere fordele, bl.a. adgang til rabat ved brug af Musisk Center/Askov Højskole.
Se under medlemsfordele.

Du kan også klikke på dette link og få mere at vide.
http://www.musiskcenter.dkSkriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.05 | 02:53

Hej Mogens
Jeg er blevet i tvivl om hvor mange vi har tilmeldt til Foreningersdag fra AktivVirken- vi bliver 3

Vh Nina Frahm

...
14.06 | 19:02

Ville det ikke være en god ide med en nyhedsmail til dem som er interesseret?

...
01.06 | 12:57

Jeg fortsætter lige.
Desværre havde vi ikke mulighed for at møde op til info.aften. - Derfor denne henvendelse

...
01.06 | 12:54

Hej.
Vedrørende foreningernes dag, den 14. juni, hvor vi er tilmeldt, vil vi godt lige høre, hvornår vi må "stille op" og hvor meget plads vi får?
MVH

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE