Holdninger og meninger
Nytårsudtalelse fra Kulturelt Samråd Køge Kulturelt Samråd Køge har i 2016 været initiativtager eller skal vi sige været medarrangør af flere arrangementer i løbet af året, og samrådet har forsøgt at varetage de kulturelle foreningers interesser og synlighed på overordnet niveau. ARRANGEMENTER Et af Kulturelt Samråd Køges arbejdsopgaver er at være medarrangør af og initiativtager til større samlende begivenheder, som kan promovere de kulturelle foreninger i Køge Kommune. Der er p.t. 4 af slagsen hvert år. Kyndelmisse-aftenen i Køge er Køges kulturnat. På Sct. Nicolai Skole Syd kan de kulturelle foreninger vise, hvilke aktiviteter de arbejder med og give folk gode oplevelser. Åbningsceremonien med 200 korsangere foran KØS var og er en stor event, der kalder lys og glæde frem midt i den mørke og kolde vinter. Finn og Kirsten Jørgensens Kyndelmissesang er blevet en del af Køges kendetegn denne aften. Foreningernes Dag, der nu afholdes i Køge Rådhusgård, er blevet en tradition med boder, musik og hyggeligt samvær. Foreningernes Dag er en stor og dejlig begivenhed, hvor mange foreninger er mødt op denne sommerlørdag. Hvert år drøftes hvilke muligheder, der er for at skabe fornyelse og øget synliggørelse af foreningerne. Det bliver vi nok nødt til at fortsætte med. Intet står stille. Spil og Syng Dansk i Borup Kulturhus, er en kæmpe begivenhed. De musicerende foreninger i Kulturelt Samråd Køge skaber liv og glæde med deres musik og sang, og så er der fællessang mange gange i løbet af aftenen. Konceptet i Borup er unikt i sin musikalske bredde, og folk kommer fra nær og fjern for at deltage. Der blev igen i år afholdt Kulturpas-arrangementer. Der er tale om, at foreningerne tilbyder skolebørn kulturelle oplevelser og viden, som er foreningernes specielle kompetenceområder. Kulturpas-projektet blev i 2014 tilsluttet EU-projekt, Culture-Guide-Project, der nu er ved sin afslutning, men som har været Kulturelt Samråds inspirator og tilmed været sponsor til nogle af arrangementerne i 2014 og 2015, og altså også nu i 2016. Køge Kommune har bistået projektet organisatorisk som økonomisk, hvilket vi er glade for. ”Skolen i virkeligheden” er det nye site på Køge kommunens hjemmeside, hvor man kan se alle tilbuddene til skolerne. Der er en medarbejder tilknyttet ”Skolen i Virkeligheden”, som bistår med præsentationen. Det er en stor hjælp, som foreningerne bør benytte sig mere flittigt af. INTERESSEVARETAGELSE Kulturelt Samråd Køge har også som opgave at bistå medlemsforeningerne i at varetage deres interesser. Flere medlemsforeninger har acceptable lokaler, men mange har et større behov end der p.t. er mulighed for. Med et bedre lokale-udbud i Køge vil foreningerne kunne fungere mere optimalt til glæde for medlemmer og borgere i den udadrettede aktivitet. Kulturelt Samråd har i et par år arbejdet på at få et forenings- og frivillighus op at stå. Det har ikke været en let opgave. Derfor har 9 foreninger stiftet et Foreningsråd for et fritids- og foreningshus i Køge. Kulturelt Samråd og bl.a. Ældresagen har deltaget i 2 møder med Kulturafdelingen og Socialforvaltningen samt disses udvalgsformænd. Vi er ikke nået langt, men har talt sammen og blevet enige om at mødes med mellemrum og drøfte synspunkter om situationen. Kulturelt Samråd har set på flere egnede huse/steder til forenings- og mødeaktiviteter, herunder set på muligheder for at skaffe midler til renovering og/eller en nødvendig ombygning af bygningerne. Det er faktisk muligt for foreningerne at søge midler i ministerierne hertil, hvis kommunen også deltager på en eller anden måde, men der har ikke været givet tilsagn fra Køge kommune om at overveje denne mulighed. Desværre. Der er ikke tale om, at foreningshuset skal være et alternativ til et nyt kommunalt kulturhus eller Teaterbygningen. Vi er glade for Teaterbygningen og også for udsigten til et nyt kulturhus. Af mulige lokaler skal nævnes, at Det Grønne Hus bliver ledigt i 2017 og kunne være base for de foreninger, som har behov for lokaler. Kulturelt Samråd fremsætter sin forhåbning for 2017 om, at Køge Kommune vil se positivt på denne mulighed. Kulturelt Samråd vil i hvert fald være behjælpelig med, at huset ikke bliver en tung arbejdsbyrde for forvaltningerne. Som lovet i 2015 blev der atter afholdt førstehjælpskursus. Det er vigtigt for flere foreninger at kunne hjælpe sine medlemmer, hvis der skulle opstå uheld. På et andet område, nemlig den ansvarspligtige forsikring, skal vi have afholdt kursus i 2017. Så snart en forening optræder som arbejdsgiver, eller leder og fordele arbejdet til et arrangement, skal foreningen være forsikret. I Køge Kommune er der netop med udgangen af 2016 oprettet et Kultur- og Idrætsråd. Formanden for Kulturelt Samråd Køge er valgt til rådet. Det bliver spændende at se, om der kan blive så stor tillid til rådet, at det kan blive et arbejdende råd. Til sidst skal det nævnes, at Kulturelt Samråd Køge via landsforeningen for kulturelle samråd i DK har fået kontakter, som forhåbentlig kan give flere positive afkast til gavn for medlemsforeningerne. Via medlemskabet kan man bl.a. få rabat til kurser m.v. på Askov Højskole. Danmarkssamfundet har i år givet Kulturelt Samråd Køge en dannebrogsfane, som vi med respekt vil benytte til de store begivenheder. Vi takker Danmarkssamfundet mange gange for den flotte donation. Kulturelt Samråd Køge ønsker alle et godt nyt år. Mogens Gammel Pedersen Formand for Kulturelt Samråd Køge

Flyt/placér taleboblen på billedet med din mus

Skriv tekst til din talebobbel

Shape:
 
Skrevet af Derek Douglas, d. 23-04-2018
hej,

Ansøg om et hurtigt og nemt lån til 3% af kontaktoplysningerne os hos; easyloanfirm2020@gmail.com

Hilsen.
Hr. Derek douglas
easyloanfirm2020@gmail.com


3% praktisk lånetilbud


E-mail:
Skrevet af Kurt Monson, d. 20-02-2014
Litorina Amatørgeologisk Forening Køge, meddeler at vort medlem fra Nepal Tull Bohora, har fået en særudstilling på Flagbanken, ved Sigerslev på Stevns. Tull Bohora og et andet medlem af vor forening har været rigtige godet til at lede efter fossiler.
Udstillingen på Flagbanken vare helt frem til Oktober og er åben hver dag. For sammensætningen af denne udstilling står naturvejleder for Naturcenter Sigerslev Kirsten Føns og Geolog og daglig leder af Geomuseum Kanten i Faxe Jesper Milan.
Udstillingen er absolut et besøg vær.
Det meste er fundet i Sigerslev Kridt Brud. Udstillingen viser blot hvad det er der er så spændende ved at gå på fossil jagt i den danske undergrund.
Mulighederne er virkelige gode også i Faxe Kalkbrud.


E-mail:
Hjemmeside: Litorinaagfk
Skrevet af Kurt Monson, d. 20-02-2014
Litorina Amatørgeologisk Forening Køge holder til på Quistgaardsvej 16, bag det gamle vandtårn. Vi har åben alle onsdage fra 12:00 - 15:00 og 19:00 - 21:00 alle andre dage aftales aktiviteterne i foreningen, det kan være, at save sten eller gennemgå de fossiler man fandt sidste gang man var ude i landskabet. Alle aktiviteter der afholdes kl. 12:00 aftales fra gang til gang. Det vil sige at der aftales at køre til et aftalt bestemmelsessted, men eer det dårligt vejr bliver vi i foreningen og taler om fossiler, eller hvad der måtte være at planlægge af eventuelt nye aktiviteter.
Nogle gange har vi kurser for medlemmerne, bl.a, om læren om bjergarter, eller som i nærmeste fremtid et foredrag ved Jesper Milan fra Geomuseum Kanten i Faxe og som er Dinosaur ekspert. Han har bl.a, været med på ekspedition til Grønland med Geologiske udgravninger, som han kommer til vor forening og fortæller om.
Dette foredrag vil der komme nærmere besked om. Ikke medlemmer vil kunne overvære dette foredrag når Jesper Milan har givet en dato. Det vil for ikke medlemmer koste 20 kr. som går til kaffekassen, og der vil selvfølgelig kaffe til tilhørerne.
Men ellers kik på vor hjemmeside og se foreningens aktiviteter.


E-mail:
Hjemmeside: Litorinaagfk
Skrevet af Claus Steen Petersen, d. 11-09-2013
Røde Kors i Køge vil arbejde for Frivillighuse 4 - 6 steder i køge, beligGende i Køge C, Herfølge, Køge N, Borup og evt i mindre bysamfund.
vi har brug for både små lokale, fx Nørklerne og store lokaler, fx Generalforsamling, foredrag, kursus mm.
Røde Kors mener at det primært er Køge Kommune der skal bidrage, da Fremtidens velfærd i vores kommune -socialt som fysisk - er stærkt afhængig at de frivilliges bidrag.
Røde Kors deltager gerne aktivt i sådanne Frivillighuse


E-mail:
Hjemmeside: Rødekors/køge.dk
Skrevet af Claus Steen Petersen, d. 11-09-2013
Røde Kors i Køge vil arbejde for Frivillighuse 4 - 6 steder i køge, beligGende i Køge C, Herfølge, Køge N, Borup og evt i mindre bysamfund.
vi har brug for både små lokale, fx Nørklerne og store lokaler, fx Generalforsamling, foredrag, kursus mm.
Røde Kors mener at det primært er Køge Kommune der skal bidrage, da Fremtidens velfærd i vores kommune -socialt som fysisk - er stærkt afhængig at de frivilliges bidrag.
Røde Kors deltager gerne aktivt i sådanne Frivillighuse


E-mail:
Hjemmeside: Rødekors/køge.dk
Skrevet af Claus Steen Petersen, d. 11-09-2013
Røde Kors i Køge vil arbejde for Frivillighuse 4 - 6 steder i køge, beligGende i Køge C, Herfølge, Køge N, Borup og evt i mindre bysamfund.
vi har brug for både små lokale, fx Nørklerne og store lokaler, fx Generalforsamling, foredrag, kursus mm.
Røde Kors mener at det primært er Køge Kommune der skal bidrage, da Fremtidens velfærd i vores kommune -socialt som fysisk - er stærkt afhængig at de frivilliges bidrag.
Røde Kors deltager gerne aktivt i sådanne Frivillighuse


E-mail:
Hjemmeside: Rødekors/køge.dk
Skrevet af form. f. KS Køge Mogens Gammel Pedersen, d. 30-10-2012
Kære medlemmer af Kulturelt Samråd Køge. Dato: 30.10.2012

Behov for et Frivillig-/Foreningshus?
En interesse- og kort behovsundersøgelse
Som bekendt blev det i 11. time forsøgt at skaffe et Frivillighus/foreningshus i Køge i den gamle tekniske skole-bygning, men det mislykkedes.
Ikke desto mindre er der efter vores viden fortsat behov for et sådan hus. På Kulturelt Samråds generalforsamling 2012 blev det fremført, at samrådet skulle arbejde for et frivillighus til møder og aktiviteter, der tydeligvis er fælles for de fleste af foreningerne. Det kan være mindre lokaler til bestyrelsesmøder, men også til planlægning af aktiviteterne og til oplag af forskelligt udstyr. Det kan være større lokaler med plads til 40-50 personer eller måske lidt større til generalforsamlinger, til koordination af større arrangementer m.m.m.
Derudover kan det være et hus, hvor der kan være lidt administrativ hjælp at finde, hvor der er PC’ ere og netadgang, hvor der er repro-udstyr og lignende.
Da det også kræver en indsats for de foreninger, som vil deltage, for at det kan lade sig gøre, skal Kulturelt Samråd Køge derfor anmode om at få en tilbagemelding fra medlemsforeningerne, både dem, der går ind for ideen og dem, der er imod et fælleshus.

Du og din forening anmodes derfor om at besvare nedenstående spørgsmål evt. fremkomme med gode ideer til et Frivillig/Foreningshus.

Foreningens navn: _____________________________________
Finder ideen med et fælles hus god ja nej
Vil deltage i husets drift: ja nej
Foreningens lokalebehov: Mindre rum: stort rum: lager:
Ønske til beliggenhed: Nær centrum: Køge Kyst-område: Hvide by:

Bedes sendt til foreningens mailadresse: kultureltsamraadkoege@gmail.com eller mgp@email.dk

Venlig Hilsen

Mogens Gammel Pedersen
Formand for Kulturelt Samråd Køge


E-mail:
Skrevet af susanne, d. 19-02-2012
flot i har fået regnskaber på hjemmesiden.


E-mail:
Skrevet af Susanne Lind, d. 06-02-2012
2.FEBRUAR 2011

Med nedlæggelsen af Folkeoplysningsudvalget den 26. januar 2010 mistede de frivillige foreninger og klubber en vigtig mulighed for at være i dialog med de kommunale politikere. Kulturudvalget lagde op til, at der i stedet skulle være dialogmøder med foreningerne flere gange om året.

Det første møde fandt sted på Herfølge bibliotek den 1. marts. Politikere og embedsmænd var mødt talstærkt op, desværre var fremmødet fra foreningerne ikke ret stort, emnet var fortrinsvis Herfølge hallens udvidelse. Det var måske grunden til det ringe fremmøde, så det var så som så med dialogen.

Næste møde var planlagt til 22. april her skrev Kulturelt samråd ud til foreningerne og opfordrede til at møde op i Rishøjhallen. Det lykkedes der var så stor tilstrømning at mødet måtte rykkes fra den lille sal til den store. Det blev et rigtig godt møde hvor foreningerne fik lov at komme til orde opdelt i grupper. Politikerne fik en del at tænke over og arbejde videre med.

Desværre så foreningerne ikke disse tiltag/ideer udmøntet i det servicetilpasnings- og handlekatalog der så dagens lys lige før ferieperioden. Så foreningerne måtte nu i gang med høringssvar og nye ideer/forslag.

Den 7. oktober blev der indkaldt til endnu et debat/dialogmøde i kulturhuset i Borup. Der var et oplæg omkring Frivillighedsåret 2011, det var godt, men alt for langt, så tiden skred – dernæst var det så Borups kulturhus fremtid og tiden var næsten gået – så der blev ikke meget dialog. Kulturelt samråd havde sendt et brev til Kulturudvalget/forvaltningen, som man havde en forventning om ville blive besvaret på mødet, da det var af almen interesse for foreningerne - det var der ikke tid til.

Det er kulturelt samråd opfattelse, at den dialog der var lagt op til fra kulturudvalgets side har ikke levet op til forventningerne. Endvidere har der været så mange besparelser i kulturafdelingen så det er svært at komme i gennem til afdelingen på de få telefontider der er. Det er Kulturelt samråds intension, at gøre noget ved dette problem. Det kræver, at foreningerne støtter op om samrådet og kommer med spørgsmål og ideer. Det er derfor vores håb, at foreningerne møder talstærkt op til repræsentantskabsmødet den 10.februar kl. 19.30 og gør jeres stemme gældende og gerne stiller op til bestyrelsen. Der skal bl.a. vælges ny formand, så det er nu der er chancer for indflydelse.Skrevet af Mogens Gammel Pedersen, d. 30-05-2011
JA, og det var endda en ret mild vind, der var i Museumshaven, men godt at man havde et par dybe lommer. På Tøserunden havde man nogle slemme kastevinde.


E-mail:
Skrevet af susanne, d. 30-05-2011
godt gået - dejligt at vejret holdt - krydsede fingre for dagen.


E-mail:

Nyeste kommentarer

28.11 | 15:04

Jeg har set at vi er forkert registreret med kontakt oplysninger
SOS-Børnebyerne www.genbrug-sos.dk det korrekte er koge@sosbornebyerne.dk

...
24.05 | 02:53

Hej Mogens
Jeg er blevet i tvivl om hvor mange vi har tilmeldt til Foreningersdag fra AktivVirken- vi bliver 3

Vh Nina Frahm

...
14.06 | 19:02

Ville det ikke være en god ide med en nyhedsmail til dem som er interesseret?

...
01.06 | 12:57

Jeg fortsætter lige.
Desværre havde vi ikke mulighed for at møde op til info.aften. - Derfor denne henvendelse

...
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE