SKET I FORENINGEN
Så har vi holdt 30 års jubilæum lørdag den 23. april. Det blev en rolig hyggestund på Skipperkroen. Den tidligere formand Susanne Lind deltog i jubilæumsfrokosten.

Opslag:
30 års jubilæum i Kulturelt Samråd Køge nu på lørdag den 23. april.  😀 😀 🙃 🙃 🤭 🤭 😉
Frokost og flydende kost for søens folk og foreningsfolket på "SKIPPERKROEN" i Køge Havn. 
FAKTA:
Bestyrelsen i Kulturelt Samråd Køge holder en lille markering af jubilæumdagen på Skipperkroen, Køge Havn, kl. 12 - 14, hvor vi spiser en selvvalgt frokost for egen regning. 
Har du lyst til at deltage eller hilse på, så kom forbi Havnen 25. Hvis du vil spise med, så ring lige til Skipperkroen først.

Jubilæumshilsen 
Mogens Gammel Pedersen

Spil og Syng Dansk 2012 i Borup Kulturhus trak folk af huse.

 

150 personer var samlet til en hyggelig aften i Borup Kulturhus den 25. oktober.

Til daglig omgiver vi os med musik af forskellig nationalitet. Ikke mindst den engelsksprogede musik fylder meget i æteren, og den svenske folklore har ikke sin lige i Danmark, men så har vi så meget andet musik, der har slået rødder. Det viser en sådan dag, hvor hele landet spiller og synger dansk musik og danske sange.

 

I Borup Kulturhus havde Kulturelt Samråd Køge og medlemsforeningerne arrangeret en sådan Spil og Syng Dansk Aften. 4 forskellige grupper spillede og sang med publikums hjælp en lang række danske numre. Ejbykoret sang under ledelse af Tatiana Kiseleva Gudnæs bl.a. små korarrangemen-ter af Kai Normann Andersen og Svend Såby. Køge Spillemandsforening, der har 40 års jubilæum her i oktober leverede festlig spillemandsmusik. Apollonaris´ Musikaftenskole havde 2 bands med, dels Borup Accordionklub, der spillede små flerstemmige numre, som publikum sang med på, og dels Balladeorkestret (De Små Grå i forklædning), der i år havde valgt udelukkende at spille John Mogensen numre sat i arragement af Elisabeth Mogensen. Og så var der i øvrigt fællessang arrangeret som ”ønskekoncert” akkompagneret af Nikolaj Skaaning, som jo er en uforlignelig pianist og sikker akkompagnetør og han høstede stort bifald ved aftenens afslutning.

 


Sådan var ”Foreningernes Dag 2011”

Foreningernes Dag 2011, der løb af stabelen lørdag den 28. maj forløb godt. Der var bestilt tørvejr og let brise til efter kl. 16 og sådan blev det. Det var et rigtigt dansk sommervejr, med skyer på himlen, af og til lidt mørke, men solen brød igennem skyerne og varmede Museumsgården op - og så steg antallet af besøgene i haven. Der var vel fra 150 til 300 personer tilstede i Museumshaven hele dagen igennem, og det var ganske pænt og tilfredsstillende.

Det var en dag, hvor foreningerne var med til at sætte sit præg på Køge By. Ikke blot foreningerne, der var med i Kulturelt Samråds arrangement var der. Volleyball-forbundet optog en del af Rådhusgården sammen med en det danske militær, der viste den lette udrustning. På Torvet fejrede folkene bag HB-Køge, at førsteholdet i fodbold var kommet op i ligaen. Og så var der selvfølgelig Tøserunden med sine ca. 6000 deltagere og pårørende nede ved havnen.

Jo, Køge er en foreningernes kommune, som viser, at man får meget livsglæde og velfærd ud af at ville og at gøre noget sammen (kommunitet, selfmade ord).

For de foreningsaktive startede dagen med opstilling af pavilloner, rekvisitter, boder, plakater o.s.v.  Der var hektisk aktivitet lige fra morgenstunden kl. 7.45. Der var lidt bytten rundt på pladserne, men var man selv blevet helt færdig, hjalp man hinanden. Det gav god stemning, og solen skinnede. Køge Tamburkorps trommede byen sammen på torvet, og marcherede ind i Museumshaven. Da kl. var 10, var alle klar, og Museumsdirektør Flemming Rieck bød foreningerne velkommen i de historiske rammer, som Køge Museum er. Han udtrykte glæde over al den foreningsaktivitet, som haven lægger plads til, og han håbede, at museet kunne skaffe midler til at renovere og måske endda grave den gamle, tildækkede kælder frem i lyset. Han udtrykte glæde over, at der er den store opbakning til museet, ligesom der er foreninger, hvis formål, det er at hjælpe museet med sine aktiviteter.

Og så var dagens underholdning sat i gang. Der blev vist, hvad man kan og hvad man arbejder med i de enkelte foreninger. Det var medlemshvervning for fuld musik og sang, og dem der ikke musicerede viste, hvad man kan med sine hænder, med sit hoved, med sin fantasi, med sin hjælp og støtte til andre, med sin idé og aktivitet. Selv om Foreningernes Dag ikke havde alle kulturelle foreninger med var der stor mang-foldighed, som på skønneste vis afspejlede fritidslivet i 2011.

Torsdag den 16. juni, kl. 19.00 i Ølby Biblioteks mødesal, er der evaluering af ”Foreningernes Dag 2011”, hvor det, der gik godt, og det der var mindre godt, skal drøftes og indgå i næste års arrangement. Kulturelt Samråd Køges bestyrelse takker alle de frivillige hjælpere og foreninger for en fantastisk hjælp med arrangementet, såvel som alle takkes for at yde en bistand med at alt fungerede og afvikledes efter planen.


Foreningernes Dag den 28. maj 2011

Underholdningsprogram:

Køge Tamburkorps spiller på Torvet som optakt til Museumshavens åbning.

10.00      Velkomst ved Museumsdirektør Flemming Rieck
10.10      Køge Skoleorkester
10.50      Ejbykoret
11.20      Køge Amatørscene
11.50      Borup Accordionklub  
12.20      Køge Byorkester
13.10      Visens Venner
13.40      Køge Spillemandsorkester
14.10      Køge Showband
15.00      Afslutning

11.00      Børnefortælling under træet
12.00      Børnefortælling under træet


Arrangerende foreninger
Apollonaris                                 Køge Amatørscene
Arbejdsskadeforeningen              Køge Folkedansere Bridgeklubben                             Køge Skoleorkesters Venner
Danmarkssamfundet                   Køge Vandreforening
Dansk Røde Kors                         Scleroseforeningen   
Ejbykoret                                   Skovbo Kunstforening
Foreningen LEV                           Slægtshistorisk Selskab
Herfølge Sogns Husflid                SOS Børnebyerne
KIS, Kulturforeningen i Skovbo     Ældre hjælper ældre
Kulturelt Samråd Køge

Repræsentantskabsmøde 2011.
Ved repræsentantskabsmødet den 10. februar afgik Susanne Lind (formand gennem 10 år), og trådte helt ud af bestyrelsen. Ligeledes afgik Kaj Jensen. Ekstraordinært afgik foreningens kasserer Bent Hansen. Flemming Andersen overtog som suppleant Bent Hansens bestyrelsespost. Nyvalgt til bestyrelsen blev Jan Andersen og Hanne Andresen. Som suppleanter valgtes Bengt Lundsbjerg og Kirsten Lund. Bestyrelsen konstiruerede sig efterfølgende (se afsnit: Bestyrelse). 🤩


1. hjælpskursus den 1. og 8. november
Vi havde fået en aftale med Jan Rasmussen om et 1. hjælpskursus, det blev afholdt i Krickethuset på Køge stadion. Vi var ikke så mange, men der var enighed hos de fremmødte, at det var et rigtig godt kursus. Vi blev som afslutning på kurset præsenteret for en hjertestarter, alle var lettede over denne demonstration, som viste, at man bliver guidet gennem forløbet. Vi har planer om at udbyde et udvidet kursus i 2011 - alle deltagere fik et kursusbevis.  
Den 28. oktober var spil dansk dag over hele landet.

 Kulturelt samråd Køge havde valgt, at temaet skulle være ”spil dansk – syng dansk” og det blev der gjort af hele hjertet i Borup Kulturhus torsdag aften. Allerede kl. 18.30 begyndte folk at komme og inden kl. 19.00 var vi nød til at samle alt hvad der var af ekstra stole i Kulturhuset. Kl. 19 indledte vi med en fællessang, inspireret af vejret startede vi med ”Efterårsblæst”. Derefter var Apollonaris på scenen med ”De små grå” og ”Harmonikasserne” de underholdt os med flere Kai Normann Andersen sange bl. a. ”Alle går rundt og forelsker sig”. Så var det Ejby korets tur under ledelse af Tatiana Kisseleva Gudnæs – koret lagde ud med ”Nu falmer skoven” det blev til flere sange, og de kunne være blevet ved hele aftenen, men der var jo flere der gerne ville på. Køge spillemænd stod klar og lagde ud med deres kendingsmelodi ”Smedens første fynbo” hvis der havde været plads var der kommet gang i danseskoene. Ellen Lykke fra Visens venner sang ”Så kender jeg mit Klampenborg” efter flere viser sluttede Ellen og Bent meget romantisk med en duet ”Det sagde præsten ingenting om”. Ingrid Høyberg havde sammen med flere skuespillere fra Køge Amatørscene bundet en fornøjelig lille kabaret buket sammen bl.a. med ”Costa Kalundborg” og ”Barndommens land”. Borup Brass Band sluttede som rosinen i pølseenden denne festlige aften af med bl.a. ”Årstiderne” hvor det viste sig at sangskriverne - Svend Brinkgaard og Ingelise Damkjær var til stede i salen. Til allersidst sluttede denne festlige aften med ”Go´ nu nat”! Lars Juul stod for lyd. Absolut en aften der kan tåle at blive gentaget. 


Møde med Kulturudvalget 7. oktober
Kulturudvalget havde inviteret foreninger og kulturinstitutioner til dialogmøde den 7. oktober på Borup Rådhus/Borup kulturhus. På programmet var et foredrag om frivillighedes udfordringer i anledning af, at 2011 er Frivillighedens år.
Der var en kort gennemgang af det vedtagne Budget for 2011-2014 samt en præsentation af planerne for renoveringen af Borup Rådhus.
Da tiden løb fra arrangørerne var der ikke meget tid til debat. Vi havde bl.a. fremsent et brev til kulturudvalget samt forvaltningen på opfordring af vores medlemmer. Vi havde afholdt et ekstraordinært møde den 30. september vedr. de nye ansøgningsskemaer der skulle være indsendt senest den 4. oktober.
Vi rykker for et skriftligt svar. 
Kulturnat i Borup den 27. august 2010
Traditionen tro var vi tilstede i Borup Kulturhus på kulturnatten, der var mange der gæstede huset, vi havde foldere med fra mange af vore foreninger og fik en snak med gæsterne inden de gik ind i hallen.
Evaluering af foreningernes dag
Den 17. juni var der evaluering af "foreningernes dag". Mange foreninger var mødt op. Generelt var der tilfredshed med arrangementet. Man blev dog enige om at der lig de tidligere år skulle være noget for børnene, så det gør vi til næste år. Endvidere var der forslag om, at droppe Jazz'en tilsidst og udvide tiden i haven med en time for alle de deltagende foreninger. Således at arrangementet til næste år vil være fra kl. 10 - kl. 15. 
Foreningernes dag” i sommersol med musik og sang.

Kulturelt Samråd Køge afholdt lørdag den 12. juni ”Foreningernes dag” i Museums-haven. Vi er altid glade for at gæste Museumshaven. Det blev en festlig dag i denne smukke oase, 27 foreninger var repræsenteret.

Åbningstalen kl.10 blev holdt af Anette Simoni, medlem af kulturudvalget. Skoleorkestret var   parat på scenen hvor de unge musikkerer  giver en festlig start på dagen under ledelse af Arne Svendsen. Køge Amatørscene gav en smagsprøve på året teaterstykke i museumshaven ”Sådan tæmmer man en trold” skrevet af Anne Brodin frit efter ”Trold kan tæmmes”. Så var Byorkestret på banen og Arne Svendsen svingede igen dirigent stokken, det var som altid en festlig, fornøjelig og stemningsfuld oplevelse. Køge Spillemandsorkester spillede så det var svært at holde benene i ro. Ejby Koret underholdt bl.a. med Abba melodier - Nikolaj Skaaning spillede til, dirigent var Tiana Kisselova Gudnæs. Køge Showband afsluttede traditionen tro 1. Del af foreningernes dag. I Museumshaven var følgende foreninger repræsenteret: Kulturelt Samråd Køge, Køge Fjerkræ, Aktive kvinder, Skoleorkestrets Venner, Arbejdsskade-foreningen, Danmarks samfundet, Dansk Parkinson forening, Herfølge husflid, Museets venner, Køge Patchwork Klub, Ældresagen, Køge Folkedanser forening, Køge Bridge klub, Kulturforeningen i Skovbo, Skovbo Kunstforening, Apollonaris, Ejby koret, Slægt -historiskselskab, Kræftens bekæmpelse, Røde Kors, Fodslaw var alle tilstede i deres pavilloner, hvor der var mulighed for at få en snak med de udstillende foreninger. Samt få stillet sin sult og tørst. Køge Museum hade denne dag gratis adgang. Der var traditionel Jazz i haven fra Kl. 14.30 – 16.30, med Basement Jazzband,

Mange havde fundet vej til haven denne lørdag.


Møde med kulturudvalget
Den 22. april var vi igen til møde med Kulturudvalget - dennegang i Rishøjhallen. Mange foreninger havde fulgt vores opfordring og var mødt op til dette møde - der skulle give et fingerpeg om den fremtidige kulturpolitik, hvem der skulle tilgodeses i forhold til kulturudvalgets budget . Vi blev delt op i grupper, vores gruppe kulturelle foreninger blev styret at Anette Simoni medlem af byrådet og kulturudvalget samt Jan Brun Jensen kulturfaglig leder. Der var mange input fra foreningerne som ville blive behandlet i kulturafdelingen og givet videre til kulturudvalget.  

              
                             
MØDER VIL I 2010 BLIVE AFHOLDT I ØLBYCENTRET 55 
SALEN OVER POSTHUSET - ELLER DET LILLE LOKALE I STUE ETAGEN.
BEGGE MED INDGANG VED ØLBYCENTRETS POSTHUS.


møde med kulturudvalget

Kulturelt Samråd var mandag den 1. marts til møde med Kulturudvalget på Herfølge Bibliotek - det første af de udmeldte møder efter nedlæggelse af Folkeoplysningsudvalget. Det var et godt møde - desværre var der ikke mødt så mange foreninger op - nok på grund af den sene udmelding i Dagbladet torsdag den 25. februar samt Køge Kommunes hjemmeside onsdag den. 24. februar. Vi kan oplyse at det næste  møde vil være den 22. april og omhandler kulturudvalgets budget. Tidspunkt og sted er endnu ikke oplyst kun datoen - men noter det i jeres kalender - det er vigtigt at mange foreninger møder op.

Planlægningsmøde "Foreningernes dag"
25. marts afholdt vi på biblioteket planlægningsmøde vedrørende "Foreningernes dag" den 12. juni 2010 i Museumshaven.
Arbejdet med planlægningenen er i fuld gang.
repræsentantskabsmøde
 

Kulturelt Samråd Køge afholdt i går aftes repræsentantskabsmøde i Ølbycentret. Der var et pænt fremmøde 23 foreninger af 49 var mødt op. Vibeke Sønderhøj, mangeårigt medlem af bestyrelsen gik af, Mogens Gammel Pedersen som repræsenterer mange foreninger i Skovbo blev valgt. Herefter ser bestyrelsen i Kulturelt Samråd Køge således ud: Formand Susanne Lind, Næstformand Mogens Gammel Pedersen, Kasserer Bent Hansen, Sekretær Ellen Danvig, Bestyrelsesmedlem Kaj Pedersen. Genvalgt blev suppleanterne Flemming Andersen og Jan Rasmussen, Revisor Lisbeth Hoffmann, Revisorsuppleant Grete Dinesen. Efter repræsentantskabet havde Kulturelt Samråd fået pensioneret musiker fra Det Kgl. Livregiment og dirigent for skoleorkestret samt byorkestret Arne Svendsen til at komme og fortælle om sit liv med musikken. Det var meget spændende at høre om, spørgelysten var stor ,så vi har aftalt at Arne Svendsen kommer igen ved en senere lejlighed.  


                                                                                      


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.11 | 15:04

Jeg har set at vi er forkert registreret med kontakt oplysninger
SOS-Børnebyerne www.genbrug-sos.dk det korrekte er koge@sosbornebyerne.dk

...
24.05 | 02:53

Hej Mogens
Jeg er blevet i tvivl om hvor mange vi har tilmeldt til Foreningersdag fra AktivVirken- vi bliver 3

Vh Nina Frahm

...
14.06 | 19:02

Ville det ikke være en god ide med en nyhedsmail til dem som er interesseret?

...
01.06 | 12:57

Jeg fortsætter lige.
Desværre havde vi ikke mulighed for at møde op til info.aften. - Derfor denne henvendelse

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE