FORENINGERNES DAG

Foreningernes Dag 2019

 Den næste Foreningernes Dag var lørdag den 25. maj 2019.

Bestyrelsen


Første planlægningsmøde var mandag den 11. marts på Blegdammen 29, Køge, kl. 19.00

Evaluering af Foreningernes Dag 2018

Referat af Kulturelt Samråds evalueringsmøde den 21 juni 2018 i Ølby Foredragssal .


Til stede : Mogens Gammel Pedersen, Børge Ditzel, Astrid Tyroll, Anni  Frederiksen, Connie Hansen .    

Som eneste repræsentant udover bestyrelsen var Ulla Fougt fra foreningen LEV.

 

Mogens bød velkommen til forsamlingen.

Astrid gennemgik udgifterne ved Foreningernes Dag: 24.800.05 kr.

Der mangler faktura for Øl og vand fra Wika. Med den, er det ca. 30.000 kr.

Det er en forskel på 10.000 kr fra sidste år, hvor vi brugte 23.000 kr., da

Foreningernes Dag blev holdt i Rådhusgården. Som forventet er der ekstra u dgifter ved at holde dagen på Køge Torv.

Vi får ca. 38.000 kr. i tilskud fra kommunen til alle arrangementer i løbet af  året.

Mogens læste indkomne mails op fra foreningerne:

Køge Amatørforening var glad for at være med, og syntes, var i top.

Danmarks samfundet havde også en god dag trods placeringen længst mod v est.

Gospel koret var også glade for arrangementet.

Herfølge Husflid var ikke helt tilfreds. De havde ikke så mange besøgende  ved deres telt med smykker af ben og træskære-arbejder m.m.

Skovbo Kulturforening syntes, vi skulle begynde lidt senere, men det kan i kke lade sig gøre, da det tager ret lang tid at opsætte teltene.

Kirsten var tilfreds med Kulturforeningens plads. Mirla syntes, det var en  hyggelig dag, men savnede hjælp til de fysiske tunge ting.

Kjøge Mini by havde en meget fin dag, og havde et godt salg.

Ulla fra LEV var også tilfreds med dagen.

Alle tilstedeværende var i det store hele tilfreds.

Drøftelse af dagen:

Vi skal være opmærksomme på, at det ikke er de samme foreninger, d er står ved siden hinanden hvert år. Man kan lærer andre foreninger a t kende, og vi kan f.eks. lave lodtrækning om pladserne.  Der er dog ingen som vil få samme plads næste år.

Til planlægningsmødet for næste år vil vi prøve at få foreningerne til at  komme med nye ideer. F oreningerne kan måske gå rundt på torvet med flyers   eller andet  for at fortælle, hvad deres forening står for.

De som var tilstede syntes at Køge Torv og Nordre Torv har været det  bedste sted indtil nu til at afholde Foreningernes Dag.

Da der var for få til Evalueringsmødet til at bestemme om vi skal forsætte,  sender Mogens et spørgeskema ud til Foreningerne.  18 Foreninger deltog i Forenin-gernes Dag og antallet har været for  nedadgående. Der stilles også spørgsmål til foreningerne, om de er  interesseret i at fortsætte med aktiviteten.

              

Datoen for Foreningernes Dag 2019 blev sat til lørdag den 25. maj.  Den tredie lørdag i juni kan være lidt for sent, fordi folk er begyndende f erieklare.  Foreningernes Dag i 2018

Foreningernes Dag 2018 
lørdag den 16. juni, kl. 10 - 15 
på Nordre Torvegade og Køge Torv 


Køge Tambour Korps spiller på Køge Torv kl. 09.45 som optakt til Foreningernes Dag på Køge Torv inden den officielle åbning kl. 10.00.

Konferencier: Bendt Lundsbjerg

 

Program:

Kl. 10.00: Velkomsttale v/udvalgsformand Anders Ladegaard Bork

Kl. 10.15: Køge skoleorkester v/Arne Svendsen

Kl. 11.00: pause

Kl. 11.15: KIS -konkurrence v/Lasse Boogie Jensen

Kl. 11.30: Ejbykoret v/Tatiana Kisselova Gudnæs

Kl. 12.00: pause

Kl. 12.15: Gospel Revolution v/Heidi Larsen, pianist Lasse boogie Jensen

Kl. 12.45: pause

Kl. 13.00: Spillemændene ”De Gæve Gutter”

Kl. 13.30: Lodtrækning og konkurrencer offentliggøres

Kl. 13.45: Pause

Kl. 14.00: Køge Byorkester v/Arne Svendsen

Kl. 15.00: Slut på arrangementet

 

Deltagende foreninger:

Amnesty International, Køge Afd.                        Køge Museums Venner

Danmarks Samfundet                                        Køge Skoleorkester

Ejbykoret                                                         Køge Tambourkorps                        

Ejby Medborgerhus                                            Køge Vandreforening

Gospel Revolution                                              Kulturforeningen Apollonaris

Herfølge Husflidsforening                                    LEV Køge

KIS - Kulturforeningen i Skovbo                           Natteravnene

Kjøge Miniby                                                     Røde Kors Nørklerne

Køge Amatørscene                                             Slægtshistorisk Selskab

Køge Byorkester                                               SOS Børnebyerne


😎  🤩   😲   😮   🙂   🤩      😘   🙃      😉   😀   🙂   


Planlægningsmødet om " Foreningernes Dag " blev afholdt torsdag den 19. april, kl. 19.30 i Foredragssalen i Ølby.

Følgende besluttedes: 

a. Foreningernes dag i Køge afholdes på Nordre Torvegade og på Flexplads 1 (Køge Torv)
b. Dato for Foreningernes Dag: lørdag den 16. juni, kl. 10.00 - 15.00
c. Tilmeldingsfrist tirsdag den 16. maj. Ved tilmeldingen gives oplysning om, hvilke aktiviteter foreningen møder frem med. 
d. Deltagelse er gratis, men medlemsskab af Kulturelt Samråd Køge er nødvendig.
e. Der forsøges at skaffe pavillon og/eller teltplads til alle.
f. Opsætning af pavilloner og telte sker lørdag morgen. Deltagende foreninger bedes være tilstede fra morgenstunden og hjælpe til med rejsning af pavillonerne.
g. Der vil være musik og underholdning fra scenen i 45 minutter i hver time. Der vil ikke være præsentationsrunde for foreningerne i år. De deltagende foreninger vil blive præsenteret samlet i begyndelsen og ellers i en folder.
h. Plakater sendes ud med mail til opsætning i foreningernes nærområder.

Evalueringsmødereferat

Referat af

Evalueringsmøde om Foreningernes Dag 2017. Mødet afholdtes den 19-6-2017, kl. 19.00, på Blegdammen 29, i Køge.

 

 

Tilstede:

Mogens Gammel Pedersen, Erik Andresen, Anne Jensen, Astrid Tyroll,  Annie Frederiksen, Ove Nordmand Olsen, Sven Ludvigsen, Bjarne Christiansen,  Henrik Atting, Ulla Fought, Connie Hansen.

 

Annoncering

I aviserne havde Køge kommune indsat en fælles annonce for de forskellige aktiviteter, som foregik i Køge den 10. juni. Kulturelt Samråd havde også egen annonce i avisen.

 

Forberedelse

Mogens havde i sidste øjeblik fået at vide at der nye regler omkring evakuering og sikkerhedsplaner. Politiet har fået ny afdeling for Sikkerhed, som står for dette.

Regionen har også en afdeling for Sikkerhed begge instanser skal man ansøge hos.

Vedr. afspærring af veje, herunder Nørregade: Betonklodserne blev fjernet så man kunne komme igennem med køretøjer.

 

Der var sket en misforståelse med Herfølge Spejderne om opsætning af

scenen. Tidspunktet blev flyttet, så at de unge ikke kunne nå at komme hjem fra arbejde m.v. Mogens giver en undskyldning til spejderne.

Scenen blev sat op ved hjælp af nogle Musikere fra Optimisterne og mænd fra Ejbykoret samt os selv, samt Per Jensen, der er en stor hjælp.

 

Foreningernes Dag

Der var 16 foreninger med på Foreningernes Dag i år. Det var færre end de foregående år. Opstarten, hvor Køge Tambourkorps skulle have gået rundt på Køge Torv, blev forhindret at høj musik fra scenen på torvet. Tambourkorpset var nødsaget til kun at så foran porten ind til Rådhusgården. Vi forsøgte forgæves at stoppe musikken på Torvet.

 

Der var mange gæster i Rådhusgården i løbet af dagen, og nogle foreninger havde fint besøg, mens andre ikke så mange gæster. Herfølge Husflid Køge Miniby havde ikke så god en placering. De syntes de stod i et dødt hjørne, der var lukket af p.g.a. bordene. Samtidig blev de bedt om at dæmpe lyden fra deres slibemaskine, når der var musik på scenen. Mogens taler med Dirigenten.

Slægtsforskning havde heller ikke så mange besøgende til trods for, at de havde lavet en konkurrence.

Der må noget nytænkning til, hvis Foreningernes Dag skal fortsætte.

Det drøftedes bl.a., om Baren skal flyttes til modsatte hjørne?

Hvad med en Isbod?

Er der for meget Musik og Sang?

Måske kunne flere konkurrencer, herunder et Lykkehjul, tiltrække flere gæster?

 

Er det for meget med præsentationerne af Foreningerne -  er det interessant nok?

Skal det stoppes?

 

Skal vi flytte Foreningernes Dag til Køge Torv til næste år?

Det bliver dyrere, hvis det bliver på torvet, idet el og installation skal købes. Der kan også blive tale om opsætning af afspærringer.

Det er spørgsmålet, om Idrættens Dag også blive den anden lørdag i juni.

Det besluttedes, at der vil blive indkaldt til et tidligt planlægningsmøde.

Vi skal have et tilsagn/en godkendelse af kommunen til at holde Foreningernes Dag på torvet.

Bestyrelsen tager allerede i sommer kontakt til Kulturforvaltningen og til kontoret i Teknisk forvaltning, der har med Torvet at gøre.

 

Der blev efterlyst en oversigt over arrangementer i Køge til næste år.

 

Køge Folkedanser skulle have reklameret for Foreningernes Dag, men de var blevet forsinket.

Der var fremkommet kritik af at højtalerlyden var skruet for højt op, så at de ikke kunne få ørenlyd. Der var forskellig opfattelse af dette.

 

De gamle hvide pavilloner er vanskelige at sætte op.

Der manglede pengekasse til Baren.

 

Desværre var der ikke pressedækning fra Foreningernes Dag i Rådhusgården i a viserne.

 

 

 

Referat:

Connie Hansen/Mogens Gammel Pedersen

Foreningernes Dag


Foreningernes Dag 2017,  lørdag den 10. juni i Køge Rådhusgård.

PROGRAM 


Køge Tambour korps spiller på Køge Torv,

kl. 9.45, som optakt til Foreningernes Dag

og Idrættens sommerfest, 

der starter   kl.   10.00

 

Kl. 10.00:      Velkomst og kort intro om dagens gang

                      Velkomsttale ved Borgmester Flemming Kristensen

Kl. 10.15:      Køge Skoleorkester v/Arne Svendsen

Kl. 11.00:      Køge Folkedansere og børn danser folkedans

Kl. 11.15:      Præsentation af foreningerne. Konkurrencerne  begynder

Kl. 11.30:      Ejbykoret v/Tatiana Kissleva Gudnæs

Kl. 12.00:      Præsentation af konkurrence bl.a. med   Lasse  ”Boogie” Jensen

Kl. 12.30:      Køge Spillemandsforening v/Erling Rasmussen

Kl. 13.00:      Præsentation af foreninger

Kl. 13.15:      Borup Harmonikaorkester v/Elisabeth   Mogensen        

Kl. 13.45:      Lodtrækning og konkurrencer offentliggøres

Kl. 14.00:      Køge Byorkester v/Arne Svendsen afslutter  folkefestdagen

Kl. 15.00:      Slut på arrangementet


🤩 🤭 😘 😎 😮 😀 🙂 😎 😮 😲 😀 🙂 🤭
 
Kulturens og Idrættens dag
Der sker rigtig meget lørdag den 10. juni i Køge. På torvet holdes Idrættens Dag, og i Rådhusgården afholder vi sædvanen tro Foreningernes dag. De kulturelle foreninger opfordres til at være med. Det kan blive en stor event i Køge midtby.


NYHED om Placering af Foreningernes Dag.

Referat af planlægningsmøde vedr. placering af Foreningernes Dag i 2016.

Planlægningsmødet fandt sted den 26. nov. 2015.

Resumé:
Foreningernes Dag 2016 afholdes i Rådhusgården efter afstemning blandt de fremmødte foreninger. Desuden aftaltes forbedringer m.h.t. kommunikationen udadtil.


Referat:

Der deltog 13 personer, repræsenterende 16 foreninger.


Formanden bød velkommen og gennemgik de steder, det var aftalt, skulle undersøges nærmere.

 

Evaluering kort:

Arkaden i år var en kedelig oplevelse, da man havde store problemer med lydforholdene trods regulering flere gange. Desuden er Arkaden for lang, så de nederste boder fik ikke besøg af publikum. Museumshaven er omdannet til legeplads som fylder en fjerdedel af haven. Der er ikke plads til foreningerne og publikum, hvis der kommer samme antal besøgene som de andre år.

 

Der var fremlagt tegninger og skitser over de undersøgte lokaliteter, og desuden var der fremlagt notat om de undersøgte placeringer af Foreningernes Dag den 11. juni 2016 (nedenstående):

NOTAT:

Køge Torv og torvegade nord og øst

Reservation er foretaget af NØ torvehjørne og dele af Torvegade Øst og nord.

Pladsbegrænsning: Der skal være plads til brand/redningskøretøjer mellem pavilloner og torvet.

Strøm: elektriker betales for at hente strøm på torvet. Der betales for strømforbrug.

Afmærkning. ETK aflukker Torvegade nord og øst om fredagen og evt. hjørnet af torvet. ETK betales for ydelsen.

Tilladelse: Ansøg om brug torv og gader, samt om politi-beredskab

Port: Brian forespørges

Fredags-forberedelse: Scene kan opsættes, men pavilloner og instrumenter kan ikke opsættes før lørdag morgen.

Scene > 50 personer kræver tilladelse

Begrænsninger på scenen: Der må kun spilles musik m.v. i 45 minutter ud af en time.

Udskænkning: Der kan ikke gives tilladelse til udskænkning på torvet og gaderne. Evt. kan udskænkning foregå i porten til Rådhusgården.

Køge Rådhusgård

Antal pladser: 22 mod 18 i museumshaven,

Pladsforhold: fornuftig, tæt atmosfære

Sceneforhold: vanskelig, men mulig over vandkunsten.

 Museumshaven

Begrænset plads og publikum deles i 2 af skibslegepladsen

 

Ved besøget på teknisk forvaltning blev Torvehjørnet (NØ) og dele af Torvegade Øst og Nord reserveret til den 11. juni 2016, med mulighed for afbestilling.

 

Formanden gennemgik det fremlagte materiale og drøftelserne om de forskellige placeringer tog udgangspunkt i dette. Der var stor interesse for, hvorledes arrangementet kunne fungere på Torvet. Scenen skulle vende mod torvet og ikke mod Rådhuset. Pavilloner skulle stå op til fortovene. Hvis Foreningernes Dag skal holdes på Torvet skal foreningernes være opmærksom på synligheden.

 

Vedr. Rådhusgården:

Pladsforholdene drøftedes, og det blev foreslået, at der kunne være et par boder lige inden for i Arkaden, hvis det kneb med pladsen i gården. Scenen skal gøres større (ud til bænkerækken), men den kan kun placeres over vandkunsten. Det er kun et spørgsmål om antallet af sceneborde.

I Rådhusgården har vi mulighed for at sælge kaffe, øl, sodavand og vin og sandwich.

Der vil være en tættere atmosfære end på Torvet, da foreningerne kan risikere at drukne på grund af Torvedagen. Der var enighed om at forsøge at lave et par fremskudte boder/pavilloner ude på Nørregade på hver side af porten, som en nytænkning med henblik på at tiltrække folks nysgerrig-hed, så de får lyst til at kigge ind. Skiltningen/banneret skal også gøres bedre og større.

Aktivitetsforslag:

Man kan uddele flyers på torvet og i gågaden.

Kunstruten kan f.eks. stå og male med børn ved Porten.

Der kan opsættes et par boder uden for porten med en eller flere af foreningers aktiviteter.

Man kan lave en konkurrence, hvor publikum skal rundt til alle boderne for at finde svar på nogle stillede spørgsmål. Uanset hvor placeringen bliver, kan disse aktiviteter iværksættes.

En fordel ved Rådhusgården er, at man kan stille pavilloner op om fredagen og låse jernlågen om natten.

 

SOS Børnebyerne kan ikke længere hjælpe til som de plejer.

Køge Spillemandsforening vil gerne hjælpe med opstillingen om fredagen på samme vilkår som SOS-Børnebyerne.

 

Efter en god times drøftelse af de forskellige placeringsmuligheder og løsninger, blev der herefter en ”begrundet” afstemning blandt de fremmødte:

 

1. Køge Torv: 0 stemmer

2. Rådhusgården: 12 stemmer,

3. Museumshaven: 1 stemme.

 

Konklusion: Foreningernes Dag 2016 bliver altså i Rådhusgården som forsøg (pladsmæssigt) og med forbedringer i udadvendthed og sceneforhold. Der bliver også et planlægningsmøde i foråret.

 

Formanden tager kontakt til By- og Skoleorkester, som var negativ over for placeringen i Rådhusgården p.g.a. sceneforholdene.

 

Kulturelt Samråd blev spurgt, om der søges støtte i Kulturfonden?

Svar fra formanden: Nej, ikke specielt, men det indgår i den årlige ansøgning til Køge Kommune. Det kunne overvejes.

 

Fredag den 5. februar 2016 afholdes ”Kyndelmisse i Køge”. Åbningsceremonien bliver ved KØS.

Tema er: Liv og Lyst. Kulturelt Samråds arrangement bliver som skrevet ud afholdt i Sct. Nicolai Skole Syd. Man kan stadig tilmelde sig, men folderen er gået i trykken, så det kommer ikke med heri, men kan komme ud med vores pressemeddelelse i januar.

Køge Mini by var i tvivl om de var tilmeldt. Det er de, og de bliver nævnt i folderen.

Flere medlemsforeninger deltager andre steder i Køge, så det er bare godt at foreningerne er aktive.

Førstehjælpskursus den 7.november: I det nye år vil der blive tilbudt et nyt kursus i 2016, da november-kurset blev aflyst p.g.a. en beklagelig misforståelse

 

Referat ved Connie Hansen og Mogens Gammel Pedersen (06.12.2015.MG)

Program for Foreningernes Dag 2015

Foreningernes Dag

RådhusArkaden og Rådhusgården

AFHOLDT

Lørdag den 13. juni, kl. 10 - 15

 

Køge Tambourkorps spillede på Køge Torv som optakt til Foreningernes Dag inden den officielle åbning kl. 10.

 

Konferencier: Bendt Lundsbjerg

 

Kl. 10.00     Velkomsttale

Kl. 10.15     Køge Skoleorkester

Kl. 11.15     Ejbykoret

Kl. 12.00     Køge Spillemandsforening

Kl. 12.45     Borup Harmonikaorkester

Kl. 13.15     Koret Aspirata Vocalis

Kl. 14.00     Køge Byorkester

Kl. 15.00     Slut på arrangementet.

Mellem de forskellige optrædende fortalte foreningerne om deres interesser og aktiviteter.

Der var festlige indslag og konkurrencer.

 

 

Deltagende foreninger:

ADHD-foreningen                                                           LEV Køge

AktivVirken                                                                     Røde Kors Køge

Arbejdsskadeforeningen                                                  Sind

Aspirata Vocalis                                                              Skovbo Kunstforening

Bedre Psykiatri                                                                Slægtshistorisk Selskab

Danmarks-Samfundet                                                      SOS-Børnebyerne

Ejbykoret

Ejby Medborgerhus, -foreningen

Herfølge Husflid

Kræftens Bekæmpelse

Kulturforeningen Apollonaris

Kulturforeningen i Skovbo, KIS

Kunstruten Køgeegnen

Kjøge Mini-By

Køge Bridgeklub

Køge Byorkester

Køge Folkedanserforening

Køge Museums Venner

Køge Skoleorkester

Køge Spillemandsforening

 


Kulturelt Samråd Køge

FORENINGERNES DAG 2015

TILMELDINGSSEDDEL
 

Foreningernes Dag 2015

STED:     Rådhusarkaden og Rådhusgården

DATO:    lørdag den 13. juni

 

Tilmeldingsfrist: søndag den 17. maj 2015

Da Museumshaven er optaget af byggearbejde med etablering af en legeplads bliver Foreningernes Dag i år afholdt i Rådhusarkaden og i Rådhusgården.

Rådhus Arkaden: boder, plancher m.v. 

Rådhus gården:     Musikscene og optræden, samt telt med drikkevarer og pølser/sandwich.


Der vil være højtalere ned igennem arkaden i mindre styrke, så at man kan tale sammen, men også høre, hvad der foregår. Endvidere højtaler i portrum.

 

Musikoptræden bliver som sædvanlig således, at der er 25 min. til hver gruppe.

Foreningspromovering: der afsættes ca. 2 min. til hver.

Kulturelt Samråd opfordrer igen til, at foreningerne tænker på nogle særlige aktiviteter, som kan fange publikum.


Mvh      

Mogens Gammel Pedersen

___________________________________________________

TILMELDING:

 

Foreningens navn:

Kontaktperson:

Tlf.

Mail:

Antal deltagere:

Aktivitet 1:

Aktivitet 2:

Aktivitet 3:


Overskrift 1

Referat af planlægningsmøde i Kulturelt Samråd den 21-4-2015, 

Kl. 19.30 i Ølby Biblioteks store mødesal.Der var repræsentanter fra:

SOS Børnebyerne, Danmarkssamfundet, Røde Kors, Lev, Herfølge Husflid,  Østsjællands Slægtforskning, Kjøge Mini-by, ADHD, Skovbo Kunstforening,  Skovbo Kulturforening, Aspirata Vocalis, Aktiv Virke, Arbejdsskadeforeningen asf,  Ejby Koret, Apollonaris ved formanden.

 

Afbud fra:

Køge Bridgeklub/v Hans Konnerup (men tilmelding til FD),  Køge Skoleorkester/v arrangementskoordinator Henrik (Tilmelding til FD),  Littorina: Afbud til mødet og til FD,  Kulturforeningen Apollonaris/v Astrid Tyroll (tilmelding til FD, bod og optræden),  Kunstruten/v Erik Vitcetz (ikke afklaret m.h.t. FD)   

 

 

Formanden bød velkommen og konstaterede, at da der skal bygges en legeplads i Museumshaven, bliver Foreningernes Dag i år flyttet til Arkaden og Rådhusgården, hvor forholdene er inspiceret sammen med rådhusbetjent Per Jensen. Boderne kan stå i arkaden og scenen kan stå i Rådhusgården over vandkunsten.

 

Et skema blev rundsendt, så at man kunne skrive, hvilke aktiviteter, man overvejer at komme med. Der var ønske om, at hver forening låner 2 borde og 4 stole.

Der er ikke mulighed for at hænge plancher op, så de eventuelt må stå på gulvet.

Måske har nogen en bedre løsning? Hver forening, der skal brug strøm må huske at tage kabeltrommer med.

Hver forening får tildelt pladser til deres boder, når tilmeldingsfristen er udløbet. Har man særlige ønsker kan man fremsende dem. Det er muligt at komme ind fra Nørregade med sine ting, og af rampen bag rådhuset. Det undersøges om man også kan komme ad den sædvanlige bagvej langs Daldorfs Hus.

 

Kulturelt Samråd skriver ud til foreningerne, dels med referat af planlægningsmødet samt de udfyldte tilmeldingslister og med dead-line for tilmelding. Nederst på tilmeldingsbrevet er der plads til 3 aktiviteter, man vil nævne. Det kan bruges til udfærdigelse af pressemeddelelsen.

Desuden sendes brev ud minimum en uge før m.h.p. oplysninger om, hvem der er med. 

 

Foreningernes Dag starter med opstilling kl. 8.00. Kulturelt Samråd giver morgenbrød og en lille ’en, kl. 9.00. Kaffe/the må man selv tage med.

Arkaden og Rådhusgården åbner kl. 10.00  for publikum. Der er gratis adgang.

Foreningerne som står i boderne får pr. person 2 kuponer til mad og drikke.

Køge skoleorkester står for udskænkning af Øl og måske kommer øl-entusiasterne også. 

Bestyrelsen tager stilling til, hvad prisen pr. tallon skal være til drikkevarer og sandwich. Den har de sidste par år været 15,- kr.

Vil man ved en foreningsbod give kaffe og/eller vand/vin, er det i orden.

Kulturelt Samråd kontakter Politiet m.h.p. lejlighedstilladelse.

Der bliver sendt en pressemeddelelse og annonceret i flere af bladene: Dagbladet, Onsdagsavisen, Lørdagsavisen, Sydkysten, Midtsjællands Avis og Heden.

Kulturelt Samråd betaler KODA -afgift.

 

Foreningernes Dag slutter kl. 15.00

Der anmodes om, at man bliver og venter med at rydde og pakke sine ting til arrangementet er afsluttet (kl. 15). Der har været klaget over, at det virker forstyrrende.

 

Det vides ikke, hvordan det ser ud til næste år. Det er bedst, hvis Foreningernes Dag kan holdes i centrum. Der fremkom flere forslag til steder, hvor Foreningernes Dag kunne afholdes: Torvebyen, Lovparken, Minibyen. De forskellige forslag vurderes i god tid inden næste års foreningernes Dag.

 

Der findes toiletter i rådhuset.

 

 

Referat Connie Hansen og Mogens Gammel Pedersen

2015.05.01

Foreningernes dag 2013

Foreningernes Dag på youtube.

Køge Kommune har lavet en lille video om Foreningernes Dag 2013 og lagt den på youtube. Vil du se den, benyt dette link:

http://youtu.be/LSTgkTweAEo🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 

Sådan var Foreningernes Dag

lørdag den 8. juni 2013 i Køge Museumshave.

 
Foreningernes Dag er også på Youtube.  I underafsnittet "Foreningernes Dag", finder du linket til Youtube. 
 
Pressemeddelelse: 

"Foreningernes Dag i Museumshaven, en vellykket dag i solskin og med samtaler på kryds og tværs af foreningerne."

Museumshaven er et fortrinligt sted at komme hinanden ved. Man kommer ikke igennem en sådan dag uden en venlig berøring eller flere. Haven er ikke så stor, så man må rykke lidt sammen og hjælpe hinanden med at få telte og borde til at stå nogenlunde lige. Men når det så er klaret, og morgenmaden og en enkelt er gledet ned, så er der næsten ingen grænser for, hvor hyggeligt man kan have det. Ca. 2000 havde fundet vej til Køges historiske have og delte hyggen med hinanden, drøftede interesser og sikkert meget andet behageligt med hinanden. Og man lod sig underholde fra scenen, man deltog i fællessangene, og man lod sig blive klogere, da de forskellige foreningers repræsentanter gik på scenen og forklarede om deres interesser og hjerteblod.

Kulturudvalgsformand Erik Swiatek bød foreningerne velkommen og fokuserede bl.a. på foreningslivets vigtighed for et godt samfund.

Dagen skred planmæssigt frem under konferencierens kyndige hånd. Bendt Lundsbjerg, der var konferencier, havde i dagens anledning taget foreningshatten på. Stor ros til en fin gennemførelse af dagen.

Som det fremgår af billederne, var der frit udsyn til alle de gamle bygninger, da meteorologerne havde lovet tørt og varmt vejr, og forudsigelserne holdt. Alle havde haft en dejlig dag, og det norske Tønsbergkor er formodentlig taget 
hjem med en rigtig god oplevelse af dansk hygge.

Vi havde en glad og solrig dag fyldt med musik og gode aktiviteter

Kulturelt Samråd Køge. Tak til de deltagende foreninger.UNDERHOLDNINGSPROGRAM:

Køge Tamburkorps spillede på torvet som optakt til museumshavens åbning.

 

10:00             Velkomst ved kulturudvalgsformand Erik Swiatek

10:15             Køge Skoleorkester

11:15             Ejbykoret

12:00             Køge Spillemandsforening

12:45             Gæsteoptræden fra Norge: ”Tønsbergkoret”

13:15             Fællessang med Borup Accordionklub med rytmegruppe

14:00             Køge Byorkester

15:00             Afslutning

Mellem de musicerende foreninger fortalte foreningerne om deres interesser. Bendt Lundsbjerg var konferencier. 

DELTAGENDE FORENINGER:

Arbejdsskadeforeningen

Danmarkssamfundet

Danske Øl-entusiaster, Køge

Ejbykoret

Foreningen LEV

Herfølge Husflid

Kræftens Bekæmpelse

Kulturforeningen Apollonaris

Kulturforeningen i Skovbo, KIS

Kulturelt Samråd Køge

Køge Bridgeklub

Køge Byarkivs Venner

Køge Byorkester

Køge Folkedanserforening

Køge Mini-by

Køge Museums Venner

Køge Patchworkforening

Køge Skoleorkesters Venner

Køge Spillemandsforening

Køge Vandreforening

Røde Kors Køge

SIND Køge Bugt og ADHD-for.

Skovbo Kunstforening

Slægtshistorisk Selskab Østsj.

SOS Børnebyerne

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

nina frahm | Svar 24.05.2016 02.53

Hej Mogens
Jeg er blevet i tvivl om hvor mange vi har tilmeldt til Foreningersdag fra AktivVirken- vi bliver 3

Vh Nina Frahm

S.E.S.Ø., Kristian | Svar 01.06.2014 12.57

Jeg fortsætter lige.
Desværre havde vi ikke mulighed for at møde op til info.aften. - Derfor denne henvendelse

SENIOR ERHVERV SJÆLLAND ØST, Kristian Thal Jensen | Svar 01.06.2014 12.54

Hej.
Vedrørende foreningernes dag, den 14. juni, hvor vi er tilmeldt, vil vi godt lige høre, hvornår vi må "stille op" og hvor meget plads vi får?
MVH

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.11 | 15:04

Jeg har set at vi er forkert registreret med kontakt oplysninger
SOS-Børnebyerne www.genbrug-sos.dk det korrekte er koge@sosbornebyerne.dk

...
24.05 | 02:53

Hej Mogens
Jeg er blevet i tvivl om hvor mange vi har tilmeldt til Foreningersdag fra AktivVirken- vi bliver 3

Vh Nina Frahm

...
14.06 | 19:02

Ville det ikke være en god ide med en nyhedsmail til dem som er interesseret?

...
01.06 | 12:57

Jeg fortsætter lige.
Desværre havde vi ikke mulighed for at møde op til info.aften. - Derfor denne henvendelse

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE